15. september 2017
Een bedrijf moet een naam hebben. Je bedrijfs- of merknaam is de eerste en belangrijkste uiting van je bedrijf en business. En hoezo: Buro Teckel?
01. augustus 2017
Wanneer mijn opdrachtgevers een nieuwe website willen adviseer ik ze altijd om ook te gaan bloggen. En waar blog jij dan over Wilbert? Oeps! Ik adviseer om te gaan bloggen en doet dat dus zelf niet. Tot vandaag!

Snel naar . . . .


buro teckel | strategie & merkvorming

 

Kruisbergseweg 151  7009BN Doetinchem | www.buroteckel.nl

 

email: info@buroteckel.nl | tel: 06 – 55868585

 

 

© Buro Teckel 2018 |  Copyright? Daar doen wij niet aan! Alles uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buro Teckel. Ga je gang. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Bronvermelding wordt wel gewaardeerd