Portfolio

We zijn trots op onze opdrachtgevers. Op hun lef om open en transparant te zoeken naar de mogelijkheden, de passie en de beste strategie. Hieronder een kleine greep uit ons portfolio. 

Hebben we je belangstelling?

Hebben we je belangstelling gewekt? Bel 06 - 55 86 85 85 of mail met wilbert@buroteckel.nl voor een kop koffie en een goed gesprek.

Snel naar . . . .


buro teckel | strategie & merkontwikkeling

 

Kruisbergseweg 151  7009BN Doetinchem | www.buroteckel.nl

 

email: info@buroteckel.nl | tel: 06 – 55868585

 

 

© Buro Teckel 2018 |  Copyright? Daar doen wij niet aan! Alles uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buro Teckel. Ga je gang. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Bronvermelding wordt wel gewaardeerd