6 Karaktereigenschappen

Teckels hebben de naam zeer schrander en trouw te zijn. Dat klopt. En Buro Teckel is hierop geen uitzondering. 

Schrander

Luisteren. 

Horen wat niet gezegd is.

Kijken. 

Zien wat zich gaat aandienen.

En ruimte geven voor meer dan gevraagd wordt.

Trouw

Integriteit, discipline, je aan je afspraken houden. Waar draait het om, en hoe wil je je leven vormgeven? Dat wetende ga je ook proactief en met de juiste prioriteitsstelling aan de slag.

Nieuwsgierig

‘’Start with the WHY’’

Wat is jouw WHY? En hoe geef je daar vorm aan? Buro Teckel heeft een gezonde nieuwsgierigheid naar jouw plannen en reflecteert graag op jouw inzichten. 

 


Vindingrijk

Heb je een goed idee of een plan, maar heb je creatieve input nodig? Of wil je een probleem tackelen? Dan kan Buro Teckel je verder helpen. Wij houden namelijk van bedenken én uitvoeren.

Autonoom

Autonoom en met durf en moed om mijn eigen weg te gaan. Vertrouwen op eigen waarneming en inzichten. 

 

Een tikkeltje eigenzinnigheid geeft net dat kenmerkende onderscheidend en blijkt waardevol bij strategie en merkontwikkeling. 

Werklust

Doel- en resultaatgericht opereren. Kritisch en belangstellend luisteren. Faciliteren en motiveren om meer voor elkaar te krijgen. 

Jij blij, wij blij

 


Snel naar . . . .


buro teckel | strategie & merkontwikkeling

 

Kruisbergseweg 151  7009BN Doetinchem | www.buroteckel.nl

 

email: info@buroteckel.nl | tel: 06 – 55868585

 

 

© Buro Teckel 2018 |  Copyright? Daar doen wij niet aan! Alles uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buro Teckel. Ga je gang. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Bronvermelding wordt wel gewaardeerd